ไวโอเลต แซพไฟร์ ดิบไม่เผา รูปไข่ เนื้อใสสะอาด สีม่วงอ่อนอมชมพู น้ำหนัก 1.73 กะรัต
ไพลิน ซีลอน รูปไข่ เจียรไนเหลี่ยม สีน้ำเงินสีสวย เนื้อใสสะอาด ไฟดี น้ำหนัก 6.02 กะรัต
ไพลิน ซีลอน รูปไข่ เจียรไนเหลี่ยม สีน้ำเงินสีสวย เนื้อใสสะอาด ไฟดี น้ำหนัก 5.51 กะรัต
บุษราคัม บางกะจะ จันทบุรี รูปไข่ เนื้อใสสะอาด สีแม่โขง น้ำหนัก 3.26 กะรัต
บุษราคัม บางกะจะ จันทบุรี รูปไข่ เนื้อใสสะอาด สีน้ำทอง น้ำหนัก 3.19 กะรัต
เขียวส่อง บางกะจะ จันทบุรี ดิบไม่เผา รูปไข่ เนื้อใสสะอาด สีเขียว น้ำหนัก 3.07 กะรัต
เขียวส่อง บางกะจะ จันทบุรี รูปไข่ เนื้อใสสะอาด สีเขียว น้ำหนัก 3.05 กะรัต
บุษราคัม บางกะจะ จันทบุรี ดิบไม่เผา รูปไข่ เนื้อใสสะอาด สีแม่โขง น้ำหนัก 2.04 กะรัต
บุษราคัม บางกะจะ จันทบุรี ดิบไม่เผา รูปไข่ เนื้อใสสะอาด สีมะนาวน้ำทอง น้ำหนัก 1.67 กะรัต
บุษราคัม บางกะจะ จันทบุรี ดิบไม่เผา รูปไข่ เนื้อใสสะอาด สีน้ำทอง น้ำหนัก 1.57 กะรัต
ไพลิน บางกะจะ จันทบุรี ดิบไม่เผา รูปไข่ เนื้อใสสะอาด สีน้ำเงิน น้ำหนัก 1.53 กะรัต
ทับทิมพม่า ธรรมชาติ (ดิบ) รูปไข่ สีแดงอมชมพู เนื้อใสไฟดี น้ำหนัก 2.04 กะรัต พร้อมใบเซอร์ GRS
บุษราคัมบางกะจะ จันทบุรี เม็ดใหญ่มาก สีแม่โขงสีสวยมาก ๆ น้ำหนัก 106.29 กะรัต พร้อมใบเซอร์ BGL
บุษราคัม บางกะจะจันทบุรี ดิบไม่เผา รูปไข่ สีน้ำทอง เนื้อใสสะอาด ไฟดี น้ำหนัก 3.36 กะรัต
บุษราคัม บางกะจะจันทบุรี ดิบไม่เผา รูปไข่ สีแม่โขง เนื้อใสสะอาด ไฟดี น้ำหนัก 2.00 กะรัต
บุษราคัม บางกะจะจันทบุรี รูปไข่ สีแม่โขง เนื้อใสสะอาด ไฟดีมาก ๆ น้ำหนัก 5.04 กะรัต
พัชพาราชา สีแดงอมส้มสีสวยมาก ๆ เนื้อใสสะอาดไม่มีตำหนิ รูปไข่ น้ำหนัก 4.58 กะรัต พร้อมใบเซอร์ BGL
บุษราคัมบางกะจะ จันทบุรี เม็ดใหญ่ สีแม่โขงสีสวยมาก ๆ รูปไข่ น้ำหนัก 20.11 กะรัต พร้อมใบเซอร์BGL
บุษราคัมบางกะจะ จันทบุรี ดิบไม่เผา สีน้ำทอง เนื้อใสสะอาดไม่มีตำหนิ ไฟดี รูปไข่ น้ำหนัก 3.41 กะรัต
บุษราคัมบางกะจะ จันทบุรี เผาเก่า สีน้ำทองเข้ม เนื้อใสสะอาดไม่มีตำหนิไฟดี รูปไข่ น้ำหนัก 2.68 กะรัต
พิ้งค์แซพไฟร์พม่าดิบไม่เผาสีชมพูหวานสีสวยมากเนื้อใสสะอาดไม่มีตำหนิไฟดี รูปไข่ น้ำหนัก 7.31 กะรัต
บุษราคัมบางกะจะ จันทบุรี ดิบไม่เผา สีแม่โขง เนื้อใสสะอาดไม่มีตำหนิ ไฟดี รูปไข่ น้ำหนัก 4.08 กะรัต
ทับทิมโมซัมบิก ดิบไม่เผา รูปไข่ เจียรไนเหลี่ยม สีแดง เนื้อใสสะอาดไฟดี น้ำหนัก 6.03 กะรัต พร้อมใบเซอ
ทับทิมสยาม รูปไข่ เจียรไนเหลี่ยม สีแดงสดสวยมากๆ เนื้อใสสะอาดไฟดี น้ำหนัก 5.08 กะรัต พร้อมใบเซอร์ GRS
ทับทิมพม่า สีแดงสดสีสวยมาก เนื้อใส เจียรไนเหลี่ยม รูปไข่ น้ำหนัก 2.16 กะรัต
บุษราคัมบางกะจะ จันทบุรี สีน้ำแม่โขง สีสวย รูปไข่เจียรเหลี่ยม เม็ดใหญ่มาก น้ำหนัก 52.41 กะรัต
บุษราคัมบางกะจะ จันทบุรี เม็ดใหญ่ สีแม่โขงสีสวย เนื้อใสสะอาดไม่มีตำหนิ รูปไข่ น้ำหนัก 105 กะรัต
บุษราคัมบางกะจะ จันทบุรี สีแม่โขงสีสวยมากๆ เนื้อใสสะอาดไม่มีตำหนิ ไฟดีมากๆรูปไข่ น้ำหนัก 3.20 กะรัต
บุษราคัมบางกะจะ จันทบุรี ดิบไม่เผา สีแม่โขงสีสวยมาก ๆ เนื้อใสสะอาดไม่มีตำหนิ น้ำหนัก 3.02 กะรัต
บุษราคัมบางกะจะ จันทบุรี สีแม่โขงสีสวยมากๆ เนื้อใสสะอาดไม่มีตำหนิไฟดีมากๆ รูปไข่ น้ำหนัก 6.65 กะรัต
บุษราคัมบางกะจะ จันทบุรี สีแม่โขงสีสวยมากๆ เนื้อใสสะอาดไม่มีตำหนิไฟดีมากๆ รูปไข่ น้ำหนัก 10.18 กะรัต
ไพลิน ซีลอน สีน้ำเงิน เนื้อใสสะอาดไม่มีตำหนิ รูปไข่ เจียรไนเหลี่ยม น้ำหนัก 1.15 กะรัต
ไพลิน ซีลอน สีน้ำเงิน เนื้อใสสะอาดไม่มีตำหนิ รูปไข่ เจียรไนเหลี่ยม น้ำหนัก 0.975 กะรัต
ไพลิน ซีลอน สีน้ำเงิน เนื้อใสสะอาดไม่มีตำหนิ รูปไข่ เจียรไนเหลี่ยม น้ำหนัก 0.970 กะรัต
บุษราคัมบางกะจะ จันทบุรี สีน้ำทอง เนื้อใสสะอาดไม่มีตำหนิ รูปไข่ชุดเซ็ต5เม็ดน้ำหนักรวม 10.90 กะรัต
บุษราคัมบางกะจะ จันทบุรี สีแม่โขง เนื้อใสสะอาดไม่มีตำหนิ ไฟดีมาก ๆ รูปไข่ น้ำหนัก 3.10 กะรัต
บุษราคัมบางกะจะ จันทบุรี ดิบไม่เผา สีแม่โขง เนื้อใสสะอาดไม่มีตำหนิไฟดีมากๆ รูปไข่น้ำหนัก2.63 กะรัต
ไพลิน ซีลอน ธรรมชาติ ดิบไม่เผา เม็ดใหญ่ สีสวย เนื้อใสสะอาดไม่มีตำหนิน้ำหนัก 26.49 กะรัต พร้อมใบเซอร์
บุษราคัมบางกะจะ จันทบุรี เม็ดใหญ่ สีพิเศษ สีแม่โขงอมส้มสีสวยมาก ๆ เนื้อใสสะอาด น้ำหนัก 40.33 กะรัต
บุษราคัมบางกะจะ จันทบุรี สีพิเศษ สีแม่โขงอมส้มสีสวยมาก ๆ เนื้อใสสะอาดไม่มีตำหนิ น้ำหนัก 6.20 กะรัต
บุษราคัมบางกะจะจันทบุรีดิบธรรมชาติไม่เผาสีพิเศษสีแม่โขงอมส้มสีสวยมากๆเนื้อใสสะอาดน้ำหนัก 10.30 กะรัต
บุษราคัมบางกะจะ จันทบุรี สีพิเศษ สีแม่โขงอมส้มสีสวยมาก ๆ เนื้อใสสะอาดไม่มีตำหนิ น้ำหนัก 5.80 กะรัต
เขียวส่องบางกะจะ จันทบุรี สีเขียวก้านมะลิ สีสวยมากๆ เนื้อใสสะอาดไม่มีตำหนิรูปไข่ น้ำหนัก 10.59 กะรัต
บุษราคัมบางกะจะ จันทบุรี สีแม่โขงอมส้มสีสวยมาก ๆ เนื้อใสสะอาดไม่มีตำหนิ ไฟดีมากๆ น้ำหนัก 60.33 กะรัต
บุษราคัมบางกะจะ จันทบุรี สีแม่โขงอมส้มสีสวยมาก ๆ เนื้อใสสะอาดไม่มีตำหนิ ไฟดีมากๆ น้ำหนัก 25.57 กะรัต
บุษราคัมบางกะจะ จันทบุรี สีแม่โขงอมส้มสีสวยมาก ๆ เนื้อใสสะอาดไม่มีตำหนิ ไฟดีมากๆ น้ำหนัก 2.22 กะรัต
บุษราคัมบางกะจะ จันทบุรี สีแม่โขงอมส้มสีสวยมาก ๆ เนื้อใสสะอาดไม่มีตำหนิ ไฟดีมากๆ น้ำหนัก 5.10 กะรัต
บุษราคัมบางกะจะ จันทบุรี สีแม่โขงอมส้มสีสวยมาก ๆ เนื้อใสสะอาดไม่มีตำหนิ ไฟดีมาก ๆ น้ำหนัก5.11 กะรัต
บุษราคัมบางกะจะ จันทบุรี ชุดเซ็ตต่างหู สีแม่โขงสีเสมอกันทั้ง 2 เม็ด เนื้อใส น้ำหนัก 8.59 กะรัต
บุษราคัมบางกะจะ จันทบุรี เม็ดใหญ่ สีแม่โขงอมส้มสีสวยมาก ๆ เนื้อใสสะอาดไม่มีตำหนิ น้ำหนัก 41.31 กะรัต

                            
Sitemap หมวดหมู่