อินดิโคไลต์ (Indicolite)
มีซทิค โทแพซ (Mystic Topaz)
พลอยเพื่อเสริมสร้างสติปัญญา
ครอมดราไวต์ (Chromdravite)
ลิดดิโคไทต์ (Liddicoatite)
โอลีไนต์ (Olenite)
ยูไวท์ (Uvite)
อิมพิเรียล โทแพส (Imperial Topaz)
ไวท์ โอปอล (White Opal)
การ์โน สปิเนล (Ghano Spinel) หรือ แซฟไฟร์ สปิเนล (Sapphire Spinel)
ไฟร์ โอปอล (Fire Opal)
ฮาลิควิน โอปอล (Harlequin Opal)
วอเทอร์ โอปอล (Water Opal)
อะเวนจูรีน เฟลด์สปาร์ (Aventurine Feldspar)
สเปสซาร์ไทต์ (Spessartite)
บลัดสโตน (Bloodstone) หรือ หินเลือดพระลักษณ์
รูบิเซลลี (Rubicelle)
ลาบราดอไรต์ (Labradorite)
ฟอยด์ไทต์(Foitite)
เอเมรัลด์
พลอยที่ช่วยให้เชื่อมั่นตัวเอง
ไอโอไลต์
บลู อะพาไทต์
โกสชีไนต์
12 สิงหา มหาราชินี
โรส เซอร์คอน (Rose Zircon) หรือ เพทายชมพู
พาไรบา (Paraiba)
ดราไวต์ (Dravite)
อัมมานดีน สปิเนล (Almandine Spinel)
แบล็ค โอปอล (Black Opal)
ดีมานทอยด์(Demantoid)
อัมมานดีน (Almandine)
ซันสโตน (Sunstone) หรือ หินพระอาทิตย์
มอร์แกไนต์
แคทอาย อะพาไทต์
เชอรี่ โทแพส (Sherry Topaz)
พลอยที่สร้างความมั่นใจ

                            
Sitemap หมวดหมู่