ทับทิมพม่า ธรรมชาติ (ดิบ) รูปไข่ สีแดง (PG) เนื้อใสสะอาด น้ำหนัก 2.12 กะรัต พร้อมใบเซอร์ GRS
ทับทิมพม่า ธรรมชาติ (ดิบ) รูปไข่ สีแดงสด เนื้อใส น้ำหนัก 2.25 กะรัต พร้อมใบเซอร์ GRS
บุษราคัมบางกะจะ เม็ดใหญ่ สีแม่โขงอมส้มสีพิเศษ เนื้อใสสะอาด รูปไข่ น้ำหนัก 30.15 กะรัต
บุษราคัมบางกะจะ เม็ดใหญ่ สีแม่โขงอมส้มสีพิเศษ เนื้อใสสะอาดไฟดีมาก น้ำหนัก 20.67 กะรัต
บุษราคัมบางกะจะ สีแม่โขงอมส้ม รูปไข่ เนื้อใสสะอาดไฟดีมาก น้ำหนัก 6.11 กะรัต
ชุดสร้อยคอแฟนซีแซพไฟร์ (ดิบ) รูปไข่ เนื้อใสสะอาดไม่มีตำหนิ ไฟดี สีสวย ประดับจี้อเล็กซานไดรต์
พลอยแดง ทับทิม โมซัมบิก รูปไข่ สีแดงสดสีสวยมาก เนื้อใสสะอาด ไม่มีตำหนิ ไฟดี น้ำหนัก 5.05 กะรัต
บุษราคัม บางกะจะ จันทบุรี เม็ดใหญ่ สีแม่โขง สีสวย ใส รูปไข่ น้ำหนัก 69.67 กะรัต
ไพลิน ซีลอน หัวใจ น้ำหนัก 4.26 กะรัต สีน้ำเงิน เนื้อใสสะอาดไฟดี
บุษราคัม บางกะจะจันทบุรี เม็ดใหญ่ รูปไข่ สีแม่โขง เนื้อใสสะอาด ไฟดี น้ำหนัก 12.07 กะรัต
ทับทิมพม่า ธรรมชาติ (ดิบ) รูปไข่ สีแดงอมชมพู เนื้อใสสะอาด น้ำหนัก 4.50 กะรัต พร้อมใบเซอร์ GRS
เขียวส่องบางกะจะ จันทบุรี รูปไข่ สีเขียวก้านมะลิ เนื้อใสสะอาดไม่มีตำหนิ ไฟดี น้ำหนัก 4.40 กะรัต
ไพลิน ซีลอน รูปไข่ สีน้ำเงิน เนื้อใสสะอาด ไฟดี น้ำหนัก 3.05 กะรัต
เขียวส่องบางกะจะ จันทบุรี รูปไข่ สีเขียวก้านมะลิ เนื้อใสสะอาดไม่มีตำหนิ ไฟดี น้ำหนัก 3.73 กะรัต
โกเมน อาฟริกา รูปทรงไข่ เจียรไนเหลี่ยม เนื้อใส สีสวยไฟดี 2 เม็ด 10.66 กะรัต
โกเมน อาฟริกา รูปทรงสี่เหลียม เจียรไนเหลี่ยม เนื้อใส สีสวยไฟดี 7.35 กะรัต
โกเมน อาฟริกา รูปทรงสี่เหลียม เจียรไนเหลี่ยม เนื้อใส สีสวยไฟดี 6.95 กะรัต
โกเมน อาฟริกา รูปทรงกลม เจียรไนเหลี่ยม เนื้อใส สีสวยไฟดี 4.68 กะรัต
โกเมน อาฟริกา รูปทรงกลม เจียรไนเหลี่ยม เนื้อใส สีสวยไฟดี 4.68 กะรัต
บุษราคัมบางกะจะ สีแม่โขง สีพิเศษสวยใสสะอาด ไฟดี รูปทรงไข่ น้ำหนัก 5.08 กะรัต
บุษราคัม บางกะจะ จันทบุรี สีแม่โขงสวย ใสสะอาด ไม่มีตำหนิ รูปไข่ น้ำหนัก 5.08 กะรัต
ไพลินซีลอน รูปหยดน้ำ สีน้ำเงิน เนื้อใสสะอาดไฟดี 2 เม็ด น้ำหนัก 2.20 กะรัต
ไพลินซีลอน รูปหยดน้ำ สีน้ำเงิน เนื้อใสสะอาดไฟดี 2 เม็ด น้ำหนัก 1.55 กะรัต
ไพลินซีลอน รูปไข่ สีน้ำเงิน เนื้อใสสะอาดไฟดี 2 เม็ด น้ำหนัก 1.47 กะรัต
บุษราคัม บางกะจะ จันทบุรี สีนาวทอง สีสวย ใสสะอาด ไฟดีมาก รูปไข่ น้ำหนัก 8.10 กะรัต
บุษราคัม บางกะจะ 5 เม็ด 10.92 กะรัต รูปไข่ สีแม่โขง สีสวยเนื้อสะอาด
ไพลิน ซีลอน รูปไข่ สีน้ำเงินใสไฟดี น้ำหนัก 1.20 กะรัต
ไพลินซีลอน รูปไข่ สีน้ำเงิน เนื้อใสสะอาดไฟดี น้ำหนัก 1.30 กะรัต
ไพลินซีลอน รูปไข่ สีน้ำเงิน เนื้อใสสะอาดไฟดี น้ำหนัก 1.22 กะรัต
ไพลิน ซีลอน Blue Sapphire 3.21 กะรัต รูปไข่ สีสวย ใสสะอาด ไฟดีมาก ๆ
ไพลิน ซีลอน Blue Sapphire 3.05กะรัต รูปไข่ สีน้ำเงิน สีสวย ใสสะอาด ไฟดี
เขียวส่องบางกะจะ ธรรมชาติ (ดิบ) 2.91 กะรัต รูปไข่ เจียรเหลี่ยม เนื้อใสสะอาด
ไพลิน ซีลอน Blue Sapphire 3.24 กะรัต รูปไข่ สีสวย ใสสะอาด ไฟดีมาก ๆ
บุษราคัมบางกะจะ สีแม่โขง สีพิเศษสวยใสสะอาด ไฟดีมาก ๆ รูปทรงไข่ น้ำหนัก 3.05 กะรัต
บุษราคัมบางกะจะ สีแม่โขง สีพิเศษสวยใสสะอาด ไฟดี รูปทรงไข่ น้ำหนัก 5.05 กะรัต
ทับทิมธรรมชาติ พม่า (ดิบ) เม็ดใหญ่ รูปไข่ สีแดงอมชมพูสีสวยหวานมาก ๆ น้ำหนัก 6.17 กะรัต
ไพลิน ซีลอน Blue Sapphire 4.06 กะรัต รูปไข่ สีน้ำเงินสีสวย ใสสะอาด ไฟดี
ทับทิม อาฟริกา (เผาเก่า) รูปไข่ สีแดงอมชมพู น้ำหนัก 2.05 กะรัต
เขียวส่องบางกะจะ สีเขียวเข้ม ใสสะอาด รูปไข่ น้ำหนัก 7.23 กะรัต
บุษราคัมบางกะจะ สีแม่โขง สีพิเศษสวยใสสะอาด ไฟดีมาก ๆ รูปทรงคุชชั่น น้ำหนัก 5.08 กะรัต
บุษราคัมบางกะจะ สีเหลืองทอง สีสวยใสสะอาด ไฟดีมาก ๆ รูปทรงไข่ น้ำหนัก 5.08 กะรัต
บุษราคัมบางกะจะ สีแม่โขง สีพิเศษสวยใสสะอาด ไฟดีมาก ๆ รูปทรงไข่ น้ำหนัก 6.05 กะรัต
บุษราคัมบางกะจะ สีแม่โขง สีพิเศษสวยใสสะอาด ไฟดีมาก ๆ รูปทรงไข่ น้ำหนัก 7.25 กะรัต
บุษราคัมบางกะจะ สีมะนาวทองสีสวย ใสสะอาด ไฟดี รูปไข่ น้ำหนัก 5.42 กะรัต
บุษราคัมบางกะจะ สีมะนาวทองสีสวย ใสสะอาด ไฟดี รูปไข่ น้ำหนัก 4.05 กะรัต
บุษราคัมบางกะจะ ธรรมชาติ (ดิบ) 2.13 กะรัต สีแม่โขง รูปไข่ เจียรเหลี่ยม
บุษราคัมบางกะจะ ธรรมชาติ (ดิบ) 2.01 กะรัต บุษน้ำทอง รูปไข่ เจียรเหลี่ยม
เขียวส่องบางกะจะ ธรรมชาติ (ดิบ) 2.57 กะรัต ทรงคุชชั่น สีสวยไฟดี เจียรเหลี่ยม เนื้อใสสะอาด
แหวนทองคำขาว พลอยทับทิม(Tanzania)สีแดงสดสวยมาก เนื้อสะอาดไฟดี4.18 กะรัต ประดับเพชร พร้อมใบเซอร์ HGT
ไพลิน ซีลอน Blue Sapphire เม็ดใหญ่ สีสวย ใสสะอาด ไฟดีมาก ๆ Cushion น้ำหนัก 15.07 กะรัต พร้อมใบ

                            
Sitemap หมวดหมู่