บุษราคัมบางกะจะ สีเหลืองทอง สีสวย ไฟดี รูปไข่ เจียรเหลี่ยม น้ำหนัก 6.06 กะรัต
บุษราคัมบางกะจะ สีแม่โขง สีสวย ไฟดี รูปไข่หมอน เจียรเหลี่ยม น้ำหนัก 6.07 กะรัต
บุษราคัมบางกะจะ สีแม่โขง สีสวย ไฟดี รูปไข่ เจียรเหลี่ยม น้ำหนัก 7.46 กะรัต
บุษราคัมบางกะจะ สีเหลืองทองสีสวย ไฟดี รูปไข่ เจียรเหลี่ยม น้ำหนัก 9.98 กะรัต
บุษราคัมบางกะจะ สีเหลืองทองสีสวย ไฟดี รูปไข่ เจียรเหลี่ยม น้ำหนัก10.02 กะรัต
บุษราคัมบางกะจะ สีเหลืองทองสีสวย ไฟดี รูปไข่ เจียรเหลี่ยม น้ำหนัก11.13 กะรัต
บุษราคัมบางกะจะ สีเหลืองทองสีสวย ไฟดี รูปไข่ เจียรเหลี่ยม น้ำหนัก11.92 กะรัต
บุษราคัมบางกะจะ สีเหลืองทองสีสวย ไฟดี รูปไข่ เจียรเหลี่ยม น้ำหนัก15.85 กะรัต
บุษราคัมบางกะจะ สีแม่โขงสีสวย ไฟดี ใสสะอาด รูปไข่เจียรเหลี่ยม น้ำหนัก 3.02 กะรัต
บุษราคัมบางกะจะ สีสวย ไฟดี ใสสะอาด รูปไข่หมอน เจียรเหลี่ยม น้ำหนัก 4.10 กะรัต
ไพลิน อาฟริกา Blue Sapphire สีสวยสีน้ำเงิน สีสวยไฟดี ใสสะอาด รูปไข่ จำนวน 2 เม็ด น้ำหนัก 9.05 กะรัต
ไพลินอาฟริกา สีน้ำเงินเนื้อกำมะหยี่ สีสวยไฟดีมาก ๆ รูปไข่เจียรเหลี่ยม น้ำหนัก 4.02 กะรัต
เพทายสีฟ้า Blue Zircon สีสวยสีฟ้าเข้ม เจียรเหลี่ยมรูปไข่ น้ำหนัก5.48 กะรัต
เพทายสีฟ้า Blue Zircon สีสวยสีฟ้าเข้ม เจียรเหลี่ยมรูปไข่ น้ำหนัก 11.00 กะรัต
เพทาย สีฟ้าเข้มเนื้อกำมะหยี่ สีสวยไฟดีมาก ๆ รูปไข่เจียรเหลี่ยม น้ำหนัก 4.52 กะรัต
เพทายสีฟ้า Blue Zircon สีสวยสีฟ้าเข้ม เจียรเหลี่ยมรูปไข่ น้ำหนัก5.36 กะรัต
บุษราคัมบางกะจะ รูปไข่ สีแม่โขง สีพิเศษ สีสวยมาก ๆ น้ำหนัก 15.10 กะรัต
ไพลิน ซีลอน สีน้ำเงินสีสวย ใสสะอาด ไฟดี น้ำหนัก 3.13 กะรัต
ไพลินกาญจนบุรี เจียรไนรูปไข่ สีน้ำเงินสีสวย ใสสะอาด ไฟดี 2 เม็ด 3.02 กะรัต
ไพลิน ซีลอน สีน้ำเงินสีสวย ใสสะอาด ไฟดี น้ำหนัก 3.75 กะรัต
พลอยแฟนซี พลอยดิบ จากบางกะจะ น้ำหนัก 150 กะรัต
บุษราคัมบางกะจะ สีแม่โขงสีสวยไฟดีมาก ใสสะอาด รูปไข่เจียรเหลี่ยม น้ำหนัก 9.58 กะรัต
บุษราคัมบางกะจะ สีแม่โขงสีสวยไฟดีมาก ใสสะอาด รูปไข่เจียรเหลี่ยม น้ำหนัก 9.57 กะรัต
บุษราคัมบางกะจะ สีแม่โขงสีสวย ไฟดี ใสสะอาด รูปไข่เจียรเหลี่ยม น้ำหนัก 8.10 กะรัต
ออเรนจ์แซฟไฟร์ หนัก 91.58 กะรัต เจียรทรงเหลี่ยมหมอน
แหวนเงินชุบทองคำขาว 90.0 หนัก 3.00 กรัม ประดับเพชรสวิส 1 เม็ด
สเปสซาร์ไทต์ สีส้มแสด ใสสะอาด สีสวยไฟดีมาก ๆ รูปไข่ น้ำหนัก 4.01 กะรัต
บุษราคัมบางกะจะ สีแม่โขงสีสวย ใสสะอาด รูปไข่เจียรเหลี่ยม น้ำหนัก 8.50 กะรัต
บุษราคัมบางกะจะ สีแม่โขงสีสวย ไฟดี ใสสะอาด รูปไข่เจียรเหลี่ยม น้ำหนัก 7.80 กะรัต
ทับทิม หรือ พลอยแดง ก้อนดิบ เนื้อแก้ว จากพม่าหนักประมาณ 2,000 กะรัต
แหวนเงินชุบทองคำขาว 90.0 หนัก 3.50 กรัม ประดับเพชรสวิส 7 เม็ด
แหวนเงินชุบทองคำขาว 90.0 หนัก 3.50 กรัม ประดับเพชรสวิส 21 เม็ด
แหวนเงินชุบทองคำขาว 90.0 หนัก 3.50 กรัม ประดับเพชรสวิส 7 เม็ด
แหวนเงินชุบทองคำขาว ประดับเพชรสวิส เงิน 3.50 กรัม,เพชรสวิส 7 เม็ด
แหวนเงินชุบทองคำขาว 90.0 หนัก 3.50 กรัม ประดับเพชรสวิส 2 เม็ด
แหวนเงินชุบทองคำขาว 90.0 หนัก 4.00 กรัม ประดับเพชรสวิส 6 เม็ด
แหวนทองคำ 90.0 หนัก 4.30 กรัม ประดับทับทิมพม่า 1.46 กะรัต
แหวนเงินชุบทองคำขาว 90.0 หนัก 3.50 กรัม ประดับเพชรสวิส 21 เม็ด
แหวนเงินชุบทองคำขาว 90.0 หนัก 4.00 กรัม ประดับเพชรสวิส 3 เม็ด
แหวนเงินชุบทองคำขาว 90.0 หนัก 4.00 กรัม ประดับเพชรสวิส 6 เม็ด
แหวนเงินชุบทองคำขาว 90.0 หนัก 3.40 กรัม ประดับเพชรสวิส 9 เม็ด
แหวนทองคำ 90.0 หนัก 6.90 กรัม ประดับพลอยนพเก้า 1.82 กะรัต เพชรสวิส 1 เม็ด
แหวนเงินชุบทองคำขาว 90.0 หนัก 3.50 กรัม ประดับเพชรสวิส 1 เม็ด
แหวนเงินชุบทองคำขาว 90.0 หนัก 3.40 กรัม ประดับเพชรสวิส 29 เม็ด
แหวนเงินชุบทองคำขาว 90.0 หนัก 3.50 กรัม ประดับเพชรสวิส 8 เม็ด
แหวนเงิน 95.00 ชุบทองคำขาวอย่างหนา ดีไซน์สุดหรูประดับพลอยแฟนซีหลากสีมากถึง 55.00 กะรัต
แหวนเงินชุบทองคำขาว 90.0 หนัก 4.50 กรัม ประดับเพชรสวิส 1 เม็ด
แหวนเงิน 95.00 ชุบทองคำขาวอย่างหนา ดีไซน์สุดหรูประดับพลอยแฟนซีหลากสีมากถึง 55.00 กะรัต
แหวนเงิน 95.00 ชุบทองคำขาวอย่างหนา ดีไซน์สุดหรูประดับพลอยแฟนซีหลากสีมากถึง 56.00 กะรัต
แหวนเงินชุบทองคำขาว 90.0 หนัก 3.50 กรัม ประดับเพชรสวิส 4 เม็ด

                            
Sitemap หมวดหมู่